Afspraak maken

U kunt momenteel alleen telefonisch een afspraak bij ons maken.

Voor het maken van een afspraak kunt u de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 – 10.00 uur. U kunt gebruikmaken van optie 3 in het keuzemenu.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente u vragen waarvoor u bij de huisarts wilt komen. Dit wordt gevraagd om in te kunnen schatten of u genoeg tijd heeft aan een regulier consult van 15 minuten of dat er meer tijd voor u moet worden gereserveerd. Komt u met meer personen tegelijk, of heeft u meer dan één klacht of vraag, maak dan een dubbele afspraak.

In een aantal gevallen kan de assistente u zelfs direct helpen zonder dat de huisarts hoeft te worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld als het gaat om adviezen over verkoudheid/griep/buikgriep en andere zaken.

Om het spreekuur goed te kunnen regelen vraagt de assistente naar de reden van uw komst. De assistente kan ook zelfstandig adviezen geven. Deze adviezen worden vastgelegd in uw dossier en gedeclareerd volgens de richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De assistente is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
De telefoon wordt veel gebruikt en kan wel eens bezet zijn. Wij vragen uw begrip hiervoor. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden.

Assistentes

U kunt bij de assistente terecht voor een aantal medische verrichtingen:
  • meten van de bloeddruk
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • urine onderzoek
  • suiker- en Hb-controle (bloedarmoede)
  • uitstrijkjes maken (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • injecties en vaccinaties geven

Om wachttijden te beperken vragen wij u om ook voor de medische handelingen van de praktijkassistente een afspraak te maken.