Uitnodiging griepprik

De jaarlijkse griepprik wordt dit jaar op de volgende momenten gegeven.

Dinsdag 10 november van 13.30 uur – 15.30 uur en van 18.00 -19.00 uur.

Donderdag 12 november 13.30 – 15. 30 uur.

Uitnodiging griepprik

Pneumokokken en de griepprik

Komt u in aanmerking voor de prik tegen pneumokokken en de griepprik dan bent u welkom op donderdag 5 november van 13.30 – 15.30 uur. U wordt dan tegelijkertijd gevaccineerd voor de griep en pneumokokken. Mensen die dit jaar 73, 74, 75, 76, 77, 78 of 79 jaar worden of zijn geworden, krijgen een uitnodiging voor deze prik. U krijgt de prik gratis.

Uitnodiging pneumokokken en griep 2020

Locatie: sporthal van Veerburg

Let op! Dit jaar wordt de griepprik niet op de praktijk gegeven maar in de sporthal van Veerburg.