Meest gestelde vragen

Wat neem ik mee naar mijn eerste afspraak? 

Wij vragen u een geldig ID-bewijs en uw verzekeringsgegevens mee te brengen bij uw eerste afspraak.

Het is van belang dat u aan uw overige zorgverleners doorgeeft dat u ingeschreven bent bij HKN Praktijk. Denkt u hierbij onder andere aan specialisten in het ziekenhuis, de trombosedienst en artsenlaboratorium Starlet, fysiotherapeut en tandarts.

Kan ik mij inschrijven bij HKN Praktijk? 

De HKN Praktijk heeft veel nieuwe aanmeldingen gehad en is op dit moment vol.
Alleen patiënten die verhuisd zijn naar Anna Paulowna en geen huisarts in de HKN regio hebben, kunnen zich inschrijven.

Wilt u zich inschrijven als patiënt dan vragen wij u het inschrijfformulier te downloaden en in te vullen. Klik hier voor het downloaden van een inschrijfformulier.

U kunt dit ingevulde formulier samen met een kopie van zowel uw identiteitsbewijs als uw zorgpas in een gesloten envelop in de brievenbus van HKN Praktijk aan de buitenkant van Gezondheidscentrum de Ontmoeting inleveren.

Door middel van het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft u aan dat u akkoord gaat met het digitaal opvragen van uw dossier bij uw vorige huisarts. Het is voor de inschrijving bij ons van belang dat u actief uitgeschreven wordt bij uw vorige huisarts. Wilt u zelf contact opnemen met uw huidige huisarts en aangeven dat u akkoord gaat met het versturen van uw dossier?

Wij zijn verplicht de identiteit van nieuwe patiënten te controleren. Wij verzoeken u daarom een geldig paspoort, Identiteitskaart of rijbewijs mee te nemen als u het inschrijfformulier inlevert. Bij meerdere gezinsleden geldt dit voor iedere persoon afzonderlijk.

Heeft u een vraag neem dan telefonisch contact met ons op telefoonnummer 0223-239033 of stuurt u ons een e-mail via info@hknpraktijk.nl

Wie heeft er inzage in mijn medisch dossier?

Op Volgjezorg kunt u uw toestemming regelen voor de uitwisseling van uw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Voor uw huisarts, de huisartsenpost en voor uw apotheek. Zodat zij andere zorgaanbieders kunnen helpen met informatie voor goede, veilige en snelle zorg aan u.

Op Volgjezorg kunt u ook volgen wat er met uw medische gegevens gebeurt. Welke soorten gegevens zijn er met uw toestemming gedeeld? Door welke zorgaanbieder(s) zijn ze bekeken? En wanneer? Zo weet u altijd wat er met uw medische gegevens gebeurt. Meer informatie kunt u terugvinden op de volgende websites.

https://www.volgjezorg.nl/
https://www.vzvz.nl/

Hoe kan ik mijn medisch dossier opvragen?

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.

Nadat wij uw voorlopige inschrijving hebben ontvangen, vragen wij uw dossier op. Wij vertrouwen erop dat uw oude huisarts het dossier spoedig (digitaal) naar ons zal verzenden.

U heeft altijd recht op inzage in uw dossier.

Wat zijn de openingstijden van de praktijk?

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Bij vragen kunt u telefonisch contact opnemen met HKN Praktijk.  Ook kunt u uw vragen stellen via het e-mailadres: info@hknpraktijk.nl.

Hoe kan ik een afspraak maken?

Voor het maken van een afspraak kunt u de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 – 10.00 uur. Hiervoor kiest u optie 3 in het keuzemenu.

Waar kan ik actuele informatie vinden?

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk te informeren.  Voor de meest recente informatie verwijzen wij naar de website https://hknpraktijk.hknhuisartsen.nl.

Waar kan ik terecht met spoedeisende klachten?

  1. Bij levensbedreigende situaties belt u 112.
  2. Uw eigen huisartsenpraktijk blijft, in principe, bereikbaar.
    Toetst u 1 in het geval van een spoedeisende klacht.
  3. Voor dringende huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten en weekenden, die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van de huisarts, kunt u terecht op de huisartsenpost in Schagen, Grotewallerweg 1, telefoonnummer: 0224- 224040.

Wat kunt u zelf doen?

Twijfelt u of u de huisarts of huisartsenpost moet bellen? Check Thuisarts.nl. De informatiebron voor medische informatie ondersteund door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

www.thuisarts.nl

Waar kan ik terecht voor mijn (rijbewijs)keuring?

Om de onafhankelijkheid van de huisarts en het beroepsgeheim goed te kunnen waarborgen, verrichten wij geen rijbewijskeuringen en geen medische keuringen bij onze patiënten. Dit beleid is in overeenstemming met de richtlijnen van de artsenvereniging KNMG. Indien u toch een medische keuring of rijbewijskeuring nodig heeft, verwijzen wij u graag door naar een onafhankelijke instelling waar u gekeurd kunt worden door een onafhankelijke arts. U kunt een rijbewijskeuring laten uitvoeren bij één van de onderstaande instellingen.

https://mediboeg.nl/home

https://www.keurdokter.nl/

https://www.preventix.nl/

Waar kan ik terecht voor mijn medische verklaring?

Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring van de arts met een medisch oordeel over de geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde zaken wel of niet te kunnen doen. Het beleid van de artsenverenigingen LHV en KNMG is dat de huisarts geen medische verklaringen over de eigen patiënten kan afgeven. Indien u toch een medische verklaring nodig heeft, verwijzen wij u graag door naar een onafhankelijke arts bij een onafhankelijke instelling voor medische verklaringen. U kunt een medische verklaring laten opstellen door één van de onderstaande instellingen.

https://mediboeg.nl/home

https://www.keurdokter.nl/

https://www.preventix.nl/

Ik ga een reis maken en heb vragen over reizigersvaccinatie, waar kan ik terecht?

Voor meer informatie over uw gezondheid op reis en reizigersvaccinatie verwijzen wij u graag door naar de website van de GGD reisvaccinatie, zie hiervoor https://www.ggdreisvaccinaties.nl/. Indien u een reizigersvaccinatie nodig heeft en wenst kunt u hiervoor een afspraak maken bij de GGD of een andere medische instantie die reizigersvaccinaties aanbiedt. Indien u verdere medische vragen heeft hierover kunt u met ons contact opnemen.

 Waar kan ik complimenten en klachten melden? 

Wij ontvangen uw complimenten graag via het e-mailadres: info@hknpraktijk.nl.
Voor klachten verwijzen wij u naar het klachtenformulier op de website https://hknpraktijk.hknhuisartsen.nl .