Meest gestelde vragen

Wat neem ik mee naar mijn eerste afspraak? 

Wij vragen u een geldig ID-bewijs en uw verzekeringsgegevens mee te brengen bij uw eerste afspraak.

Het is van belang dat u aan uw overige zorgverleners doorgeeft dat u ingeschreven bent bij HKN Praktijk. Denkt u hierbij onder andere aan specialisten in het ziekenhuis, de trombosedienst en artsenlaboratorium Starlet, fysiotherapeut en tandarts.

Kan ik mij inschrijven bij HKN Praktijk? 

De afgelopen periode hebben zich ruim 4700  patiënten aangemeld bij HKN Praktijk. Het is goed om te merken dat zoveel inwoners vertrouwen hebben in onze nieuwe praktijk.
Tegelijkertijd levert dat ook een knelpunt op.

Zoals u weet is er een landelijk tekort aan huisartsen. We hebben gelukkig een aantal vaste huisartsen aan de praktijk weten te verbinden maar ook HKN Praktijk heeft moeite om nieuwe huisartsen te vinden.

Om onze kwaliteit van zorg te waarborgen en de werkdruk voor de aanwezige huisartsen op een acceptabel niveau te houden, kunnen wij  voorlopig geen nieuwe patiënten aan nemen.

Uiteraard blijven wij ons inspannen om de huisartsencapaciteit in onze regio te vergroten. Dat doen we samen met zorgverzekeraar VGZ, die verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van huisartsenzorg in de Kop van Noord-Holland.

Zodra er ruimte is voor nieuwe patiënten zullen wij dat kenbaar maken op onze website https://hknpraktijk.hknhuisartsen.nl

Bij voorbaat bedankt voor uw begrip.

Wie heeft er inzage in mijn medisch dossier?

Op Volgjezorg kunt u uw toestemming regelen voor de uitwisseling van uw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Voor uw huisarts, de huisartsenpost en voor uw apotheek. Zodat zij andere zorgaanbieders kunnen helpen met informatie voor goede, veilige en snelle zorg aan u.

Op Volgjezorg kunt u ook volgen wat er met uw medische gegevens gebeurt. Welke soorten gegevens zijn er met uw toestemming gedeeld? Door welke zorgaanbieder(s) zijn ze bekeken? En wanneer? Zo weet u altijd wat er met uw medische gegevens gebeurt. Meer informatie kunt u terugvinden op de volgende websites.

https://www.volgjezorg.nl/
https://www.vzvz.nl/

Hoe kan ik mijn medisch dossier opvragen?

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.

Nadat wij uw voorlopige inschrijving hebben ontvangen, vragen wij uw dossier op. Wij vertrouwen erop dat uw oude huisarts het dossier spoedig (digitaal) naar ons zal verzenden.

U heeft altijd recht op inzage in uw dossier.

Wat zijn de openingstijden van de praktijk?

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Bij vragen kunt u telefonisch contact opnemen met HKN Praktijk.  Ook kunt u uw vragen stellen via het e-mailadres: info@hknpraktijk.nl.

Hoe kan ik een afspraak maken?

Voor het maken van een afspraak kunt u de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 – 10.15 uur. Hiervoor kiest u optie 3 in het keuzemenu.

Waar kan ik actuele informatie vinden?

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk te informeren.  Voor de meest recente informatie verwijzen wij naar de website https://hknpraktijk.hknhuisartsen.nl.

Waar kan ik terecht met spoedeisende klachten?

  1. Bij levensbedreigende situaties belt u 112.
  2. Uw eigen huisartsenpraktijk blijft, in principe, bereikbaar.
    Toetst u 1 in het geval van een spoedeisende klacht.
  3. Voor dringende huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten en weekenden, die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van de huisarts, kunt u terecht op de huisartsenpost in Schagen, Grotewallerweg 1, telefoonnummer: 0224- 224040.

Wat kunt u zelf doen?

Twijfelt u of u de huisarts of huisartsenpost moet bellen? Check Thuisarts.nl. De informatiebron voor medische informatie ondersteund door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

www.thuisarts.nl

 Waar kan ik complimenten en klachten melden? 

Wij ontvangen uw complimenten graag via het e-mailadres: info@hknpraktijk.nl.
Voor klachten verwijzen wij u naar het klachtenformulier op de website https://hknpraktijk.hknhuisartsen.nl .